Studium podnikových procesů ve vybrané organizaci a návrh jejich zlepšení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Máchová, Renáta cze
dc.contributor.author Boumová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:36:47Z
dc.date.available 2015-08-10T07:36:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60211
dc.description.abstract Teoretická část diplomová práce je zaměřena na vysvětlení pojmů z oblasti podnikových procesů, modelování podnikových procesů a procesního řízení. Praktická část se věnuje zmapování procesních vztahů ve vybrané části organizace. Na základě studia procesů jsou identifikovány jejich slabé stránky. Závěrem jsou navrženy možné způsoby zlepšení vybraných procesů. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 4776965 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject bussiness processes cze
dc.subject modeling cze
dc.subject process management cze
dc.subject weaknesses cze
dc.subject improvement proposal cze
dc.subject podnikové procesy cze
dc.subject modelování cze
dc.subject procesní řízení cze
dc.subject slabé stránky cze
dc.subject návrh zlepšení cze
dc.title Studium podnikových procesů ve vybrané organizaci a návrh jejich zlepšení cze
dc.title.alternative Study of business processes in selected organization and proposal for their improvement eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is focused on explaining the concepts from the field of business processes, business process modeling and process management. The practical part is devoted to mapping procedural relations in selected part of the organization. Based on study of processes their weaknesses are identified. Final part proposes possible ways to improve selected processes. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32209 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomová práce na téma Studium podnikových procesů ve vybrané organizaci a návrh jejich zlepaení. Byly položeny otázky oponenta. Komise dále položila následující otázky: Jak byla měřena efektivnost procesů? Dala by se použít jiná metrika měření? Byly přínosy ověřeny v praxi? Stačil zmíněný čas na akolení?Studentka na otázky pohotově odpověděla. cze
dc.identifier.stag 26024 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account