Identifikace ekonomicky výhodných segmentů v CRM databázi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašparová, Miloslava cze
dc.contributor.author Purkertová, Hana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:36:46Z
dc.date.available 2015-08-10T07:36:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60210
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá daty z CRM databáze poskytnuté firmou. Data jsou analyzována především pomocí shlukové analýzy. Celý postup vychází z CRISP-DM metodiky. Dílčím cílem je na základě získaných dat a vhodně zvolených metod analyzovat jednotlivé oborové a geografické segmenty klientů, které budou dále využity pro marketingové účely firmy. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 5880858 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Data mining cze
dc.subject CRM cze
dc.subject CRISP-DM cze
dc.subject cluster analysis cze
dc.subject shluková analýza cze
dc.title Identifikace ekonomicky výhodných segmentů v CRM databázi cze
dc.title.alternative Identification of economically advantageous segments in the CRM database eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with data from CRM database provided by the company. Data are analyzed mainly using cluster analysis. The whole procedure is based on the CRISP-DM methodology. The partial goal of the work is to analyze individual industrial and geographical segments of clients, using appropriate analytical methods, that will be used for marketing purposes of the company. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32222 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem své diplomová práce na téma Identifikace ekonomicky výhodných segmentů v CRM databázi. Byly položeny otázky oponenta. Komise dále položila následující otázky: Co bylo považováno za centrálu? Na základě čeho byly vybrány použité metodiky?  Co je v práci považováno za geolokaci?Studentka na otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 25644 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account