Bona Sforza a kontext polské dvorské kultury v 16. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal cze
dc.contributor.author Maďarčíková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:34:12Z
dc.date.available 2015-08-10T07:34:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60206
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá osobností královny Bony Sforzy a jejím vlivem a přínosem do polské kultury v období první poloviny 16. století za panování jejího manželka Zikmunda I. Starého. Studentka popsala životy obou panovníků před svatbou a následně jejich společnou vládu. Nejvíce se zaměřila na pronikání renesance na královský dvůr a do celé Rzeczy – pospolité s poukázáním na konkrétní příklady. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2177290 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Sforza, Bona cze
dc.subject Zikmund I. Starý cze
dc.subject královský dvůr cze
dc.subject renesance cze
dc.subject Sigismund I. the Old eng
dc.subject royal court eng
dc.subject renaissance eng
dc.title Bona Sforza a kontext polské dvorské kultury v 16. století cze
dc.title.alternative Bona Sfroza and the Context of Polish Courtly Culture in the 16th Century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Marek, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the queen Bona Sforza‘s influence and contribution to the Polish culture during the first half of the 16th century. The student describes the life of the queen before her marriage to king Sigismund I. the Old as well as his life, their wedding and their reign together. At the centre of attention are early signs of Renaissance culture at the royal court and within the whole Rzeczpospolita Empire. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUP+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33541 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence 1. Představení práce, metodologie.2. Posudek vedoucího práce a posudek oponenta.3. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 26822 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account