Grafický román v současné české literární kultuře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří cze
dc.contributor.author Prošková, Johana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:34:10Z
dc.date.available 2015-08-10T07:34:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60203
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na analýzu grafických románů v současné české literární kultuře. Jejím cílem je přiblížení a vysvětlení nové umělecké formy, od jejího vzniku až po současnost, a to za pomoci charakteristik jednotlivých pojmů a prostřednictvím rozborů vybraných grafických románů, jak domácí, tak zahraniční produkce. Jednotlivá tvrzení jsou opřena o studie předních světových i domácích autorů zabývajících se komiksovým médiem na odborné úrovni. Text je doplněn o stručné medailonky vybraných autorů a o obrazovou přílohu zkoumaných grafických románů. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 9855090 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject graphic novel cze
dc.subject comics cze
dc.subject novel cze
dc.subject analysis cze
dc.subject grafické romány cze
dc.subject komiksy cze
dc.subject romány cze
dc.subject analýza cze
dc.title Grafický román v současné české literární kultuře cze
dc.title.alternative Graphic Novels in Current Czech Literary Culture eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on contemporary Czech graphic novels. The aim is to describe and explain main features of this new art form from its emergence until the present day, defining terms associated with the form and analyzing selected graphic novels, both Czech and international. Individual claims in the paper are supported by studies of renowned experts who concentrate on the graphic novel medium. The text features short profiles of the selected authors; illustrations taken from the selected graphic novels are included as well eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33546 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka přestavila téma práce, cíle, zvolenou metodu.2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky.3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na dalaí dotazy členů komise.4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 26797 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account