Ideál krásy v pohádkové tvorbě Karla Jaromíra Erbena

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláč, Antonín cze
dc.contributor.author Jirušková, Johana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:34:05Z
dc.date.available 2015-08-10T07:34:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60199
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá ideální krásou postav v pohádkách Karla Jaromíra Erbena. Na základě pojmu "ideální krásy" je analyzován nejen vzhled, ale i charakteristika vystupujících osob a jejich společenská hierarchie. Pozornost je zaměřena především na ženské postavy, ze kterých lze vyvodit dobovou představu o dokonalé ženě včetně jejího postavení ve společnosti. Poslední kapitola práce obsahuje srovnání českého ideálu krásy s ideálem německým, který vyplývá z díla bratří Grimmů. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1614918 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject fairy tales cze
dc.subject Erben, Karel Jaromír cze
dc.subject change of ideal of beauty and ugliness cze
dc.subject gender cze
dc.subject appearance of the characters cze
dc.subject Grimm, Jacob and Wilhelm cze
dc.subject pohádky cze
dc.subject proměna ideálu krásy a ošklivosti cze
dc.subject postavení ženy cze
dc.subject vzhled postav cze
dc.title Ideál krásy v pohádkové tvorbě Karla Jaromíra Erbena cze
dc.title.alternative Ideal of Beauty in Fairytales by Karel Jaromír Erben eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Molková, Michaela cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on ideal beauty of characters in Karel Jaromír Erben's fairy tales. On the basis of term "ideal beauty" it analyses not only the appearance but also characteristics of characters and their social hierarchy. Attention is given to female characters, from who we can deduce the contemporary idea of the perfect woman, including her status in the society. The last chapter contains a comparison between the Czech ideal of the beauty and the German one, which comes from the work of the Grimm brothers. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33535 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka přestavila téma práce, cíle, zvolenou metodu.2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na dalaí dotazy členů komise. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 26788 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account