Cenzura a její role v éře českého a slovinského socialismu. Nad dílem Edvarda Kocbeka a Jaroslava Seiferta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozár, Aleš cze
dc.contributor.author Sochorová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:33:57Z
dc.date.available 2015-08-10T07:33:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60191
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá cenzurou v éře socialismu. J ejím záměrem je nastínit, jak cenzura probíhala v jednotlivých zemích, tedy v Československu a Slovinsku. Speciálně se potom zaměří na díla Jaroslava Seiferta a Edvarda Kocbeka a důvody stažená jejich děl z oběhu a také proč a z jakých důvodů jim bylo zaká záno po určitou dobu oficiálně figurovat na veřejnosti a vydávat svá literární díla. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 792656 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject slovinská literatura 20. století cze
dc.subject česká literatura 20. století cze
dc.subject slovinská cenzura cze
dc.subject česká cenzura cze
dc.subject Kocbek, Edvard cze
dc.subject Seifert, Jaroslav cze
dc.subject 20th century Slovene literature eng
dc.subject 20th century Czech literature eng
dc.subject Slovene censorship eng
dc.subject Czech censorship eng
dc.title Cenzura a její role v éře českého a slovinského socialismu. Nad dílem Edvarda Kocbeka a Jaroslava Seiferta cze
dc.title.alternative Censorship and its Role in the Era of Czech and Slovenian Socialism. Over the Works of Edvard Kocbek and Jaroslav Seifert eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Téra, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bache lor thesis deals with the censorship in the era of socialism. Its purpose is to outline the course of censorship in different countries, spec ifical l y in Czechoslovakia and Slovenia. Mor eover, it focuses especially on the works of Jaroslav Seifert and Edvar d Kocbek and the reasons for their withdrawal from circulation, and also why and for what reasons these authors were banned from appearing officially in public and from publishing their own literary works. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline SSEUS+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33551 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence 1. Představení práce, metodologie.2. Posudek vedoucího práce a posudek oponenta.3. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 23536 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account