Možnosti využití ultrazvukové diagnostiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kukla, Pavel cze
dc.contributor.author Jirků, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:33:44Z
dc.date.available 2015-08-10T07:33:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60188
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti využití ultrazvukové diagnostiky. V úvodních kapitolách je popsán teoretický princip ultrazvukové diagnostiky a vady materiálů, které je možné detekovat ultrazvukovou defektoskopií. Praktická část je zaměřena na možný vliv teploty diagnostikovaného materiálu na výsledky měření ultrazvukovým defektoskopem. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 17236373 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ultrasonic diagnostics cze
dc.subject non-destructive testing cze
dc.subject ultrasonic probe cze
dc.subject defects of materials cze
dc.subject ultrasonic flaw detector cze
dc.subject ultrazvuková diagnostika cze
dc.subject nedestruktivní defektoskopie cze
dc.subject ultrazvuková sonda cze
dc.subject vady materiálů cze
dc.subject ultrazvukový defektoskop cze
dc.title Možnosti využití ultrazvukové diagnostiky cze
dc.title.alternative The possibilities of using ultrasonic diagnostics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the possibilities of using ultrasonic diagnostics. In the introductory chapter is described theoretical principle of ultrasonic diagnostics and the decefts of materials, which can be detected by ultrasonic testing. Practical part is focused on the possible temperature influence of diagnosed material to the measurement by ultrasonic flaw detector. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32051 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Komise byla studentem seznámena s možnostmi využití ultrazvukové diagnostiky. Prezentace studenta byla pečlivě a přehledně připravena. Studentův projev byl plynulý a převážně jistý. Reakce studenta byly pohotové, správně zodpověděl veškeré dotazy a celkově působil připraveně. cze
dc.identifier.stag 27838 cze
dc.date.embargo 2015-06-01 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account