Návrh metodiky pro zjišťování adhezních vlastností vozovek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilek, Petr cze
dc.contributor.author Bureš, Petr
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:33:42Z
dc.date.available 2015-08-10T07:33:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60186
dc.description.abstract Práce je věnována adhezi a novodobým metodikám pro zjišťování protiskluzových vlastností vozovek a povrchů. Práce upřednostňuje výhodné metody měření adheze a navrhuje, jak se dají využít. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 2210574 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject adheze cze
dc.subject tření cze
dc.subject síly cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject pneumatiky cze
dc.subject metodiky cze
dc.subject adhesion cze
dc.subject friction cze
dc.subject forces cze
dc.subject roads cze
dc.subject tires cze
dc.subject methodology cze
dc.title Návrh metodiky pro zjišťování adhezních vlastností vozovek cze
dc.title.alternative The proposal of metodology for detect of adhesion performance of roads eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with a adhesion and modern methodology used to detect anti-skid properties of roads and the surface. The work prefers advantageous measurement methods of adhesion and proposes their application. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32043 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student komisi v přiměřeném rozsahu seznámil s možnostmi zjišťování adhezních vlastností vozovek a s návrhem vlastním. Prezentace byla přehledně uspořádána a poskytla dobrý přehled o představené závěrečné práci. Projev studenta byl evidentně předem připravený a zajímavě podaný, mírně ovlivněný nervozitou. Na všechny dotazy členů komise odpověděl bez zaváhání a prokázal dobrou znalost dané problematiky. cze
dc.identifier.stag 24022 cze
dc.date.embargo 2015-05-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account