Konkurenceschopnost soukromého železničního nákladního dopravce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisenhammerová, Monika cze
dc.contributor.author Adamcová, Monika
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:37:04Z
dc.date.available 2015-06-25T10:37:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60164
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou konkurenceschopnosti soukromého železničního nákladního dopravce v České republice. Charakterizuje společnost CZ Logistics, s.r.o. ve všech oblastech jejího působení se zaměřením na provozování drážní dopravy. Analyzuje vnitřní a vnější prostředí společnosti a železničního nákladního trhu. V práci jsou uvedeny návrhy pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. cze
dc.format 87 s., 16 s. příl. cze
dc.format.extent 4972131 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject železnice cze
dc.subject nákladní železniční dopravce cze
dc.subject strategie cze
dc.subject analýza konkurence cze
dc.subject analýza prostředí cze
dc.subject competition cze
dc.subject railway cze
dc.subject rail freight carrier cze
dc.subject strategy cze
dc.subject competition analysis cze
dc.subject market analysis cze
dc.title Konkurenceschopnost soukromého železničního nákladního dopravce cze
dc.title.alternative Competitiveness of the private rail freight carrier eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zapletal, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the competitiveness of the private rail freight carrier in the Czech Republic. This work describes CZ Logistics, s.r.o. company in all the spheres of its operating with the focus on the rail transport. It analyses both internal and external environment of company itself and rail freight market. This thesis incorporates the proposals concerning the possible increase of company´s competitiveness. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32667 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 27856 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account