Jednotka čidla pohybové aktivity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matoušek, David cze
dc.contributor.author Blabla, Vojtěch
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:37:03Z
dc.date.available 2015-06-25T10:37:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60161
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o možnostech zpracovávání dat z pohybové aktivity vykonané člověkem. Popisuje známé algoritmy používané při vyhodnocování dat z pohybových senzorů a mapuje nejpoužívanější druhy gyroskopů. Obsahuje také popis funkce použitých zařízení, především mikrokontroléru a gyroskopu. Část o fyzické realizaci popisuje konstrukci s vybraným mikrokontrolérem a vhodně zvoleným gyroskopem, na základě provedené rešerše možných variant návrhů. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 2138674 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject gyroskopy cze
dc.subject pohyb cze
dc.subject mikrokontroléry cze
dc.subject gyroscopes cze
dc.subject motion cze
dc.subject microcontrollers cze
dc.title Jednotka čidla pohybové aktivity cze
dc.title.alternative Sensor unit of movement activity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis discusses the possibilities of data processing of movement activity undertaken by human. Describes known algorithms used in evaluating data from motion sensors and maps the most common types of gyroscopes. It also contains a description of the function of the used devices, especially a microcontroller and a gyroscope. Part of the physical realization describes the construction of the selected microcontroller and well chosen gyroscope on the basis of the research potential of design variations. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni. Autor práce uspokojivě vysvětlil připomínky a dotazy členů komise, komisí byla práce hodnocena klasifikací velmi dobře. Odpovědi na teoretické otázky z odborné části odpovídaly celkovému hodnocení - výborně mínus. cze
dc.identifier.stag 28185 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account