Přestupky proti veřejnému pořádku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duplinský, Josef
dc.contributor.author Palková, Jana
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:59Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60148
dc.description.abstract Ve své práci se věnuji oblasti správního trestání v České republice, a to jeho konkrétní výsečí, kterou představují "přestupky proti veřejnému pořádku". Cílem práce je provést rozbor a zhodnocení právní úpravy přestupků proti veřejnému pořádku. V úvodu bakalářské práce jsou obecně vymezeny pojmy správní trestání, správní odpovědnost a přestupek. Důležitou část práce tvoří rozbor stávající právní úpravy přestupků proti veřejnému pořádku, které jsou zakotveny v § 47, § 47a, § 47b a § 48 zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích. cze
dc.format 60 s. + 7 s. příl. cze
dc.format.extent 1287207 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.4.2016 cze
dc.subject správní trestání cze
dc.subject správněprávní odpovědnost cze
dc.subject přestupky cze
dc.subject veřejný pořádek cze
dc.subject administrative punishment eng
dc.subject administrative liability eng
dc.subject offenses eng
dc.subject public order eng
dc.title Přestupky proti veřejnému pořádku cze
dc.title.alternative Offences against public order eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This paper focuses on offences against public order as a part of administrative punishment in the Czech Republic. The aim of the paper is an analysis and evaluation of the legal regulations governing offences against public order. The first part of the paper offers definition of administrative punishment, administrative liability and offence. An important part of the paper is the analysis of current legislation governing offences against public order, namely sections 47, 47a, 47b and 48 of Act No. 200/1999 Sb. on offences. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33157 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Cílem práce je provést rozbor a zhodnocení české právní úpravy přestupků proti veřejnému pořádku, včetně analýzy správně právní praxe v konkrétních vybraných městských sídel a jejich porovnání.Problematika evidence právních přestupků? Jaká jsou kritická místa současné agendy? cze
dc.identifier.stag 25530 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account