Pokrytí vlakového nádraží v Trutnově technologií WiFi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuška, Ivan cze
dc.contributor.author Kuřík, Michal
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:54Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60138
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je návrh řešení bezdrátové sítě pomocí technologie WiFi. Práce bude obsahovat, analýzu současné situace, návrh logické topologie, návrh fyzické topologie, návrh a možnosti zabezpečení sítě, popis navrhované použité technologie. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1701067 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject nádraží cze
dc.subject WiFi cze
dc.subject pokrytí cze
dc.subject internet cze
dc.subject síť cze
dc.subject train station cze
dc.subject
dc.subject coverage cze
dc.subject
dc.subject network cze
dc.title Pokrytí vlakového nádraží v Trutnově technologií WiFi cze
dc.title.alternative Proposal WiFi network for train station Trutnov eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Drvota, Zdeněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is to design solutions to the wireless network using WiFi technology . Work will also include analysis of the current situation , design a logical topology, design of physical topologies, possibilities and design of a network security and a description of the proposed technology. eng
dc.description.department Katedra informatiky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Aplikovaná informatika v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32258 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student reagoval na připomínky uvedené v posudcích vedoucího a oponenta bakalářské práce, zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 26705 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account