Povědomí rodičů donošených dětí o nepovinném očkování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržílková, Helena cze
dc.contributor.author Valtová, Sandra
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:50Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60132
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována možnostem nepovinného očkování u dětí. Teoretická část je zaměřena na popis očkování, jeho členění, zásady a způsoby aplikace, očkovací schéma, kontraindikace, rozdělení vakcín a jejich nežádoucí účinky. Dále je teoretická část práce věnována popisu infekčních chorob, proti kterým je očkování určeno, jejich léčbě a možnostem očkování. Výzkumná část se zabývá povědomím a zájmem rodičů o nepovinné očkování. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 2358668 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject děti cze
dc.subject infekční onemocnění cze
dc.subject očkování cze
dc.subject prevence cze
dc.subject vakcíny cze
dc.subject children cze
dc.subject infectious diseases cze
dc.subject prevention cze
dc.subject vaccination cze
dc.subject vaccine cze
dc.title Povědomí rodičů donošených dětí o nepovinném očkování cze
dc.title.alternative Parents´ awareness about voluntary vaccination of full-term children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on possibilities of optional vaccinations in children. The theoretical part deals with a description of vaccination, its classification, standards and means of administration, the vaccination diagram, counter-indication and its side - effects. The theoretical part of the thesis also concentrates on a description of the infectious diseases, for which vaccinations are intended, their treatments and vaccination options. The research part deals with parents' awareness and interest in optional vaccinations. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33696
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaký je Váš osobní názor na nepovinné očkování? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 26936 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account