Analýza implementace systému měření výkonnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela cze
dc.contributor.author Zajíčková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:48Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60128
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou implementace metody Balanced Scorecard (BSC) do systému měření výkonnosti společnosti Česká spořitelna, a.s. Hlavním cílem práce je identifikace a zhodnocení přínosů zavedení této metody. První část je teoretická a uvádí podrobný popis metody. BSC je moderní metodou, která pro měření výkonnosti podniku využívá finanční i nefinanční ukazatele (měřítka) a snaží se o sdílení strategie napříč celou společností. Praktická část představuje společnost Česká spořitelna, a.s., a analyzuje úspěšnost provedené implementace metody v dané společnosti. Závěr práce je věnován zhodnocení přínosů, které implementace metody přinesla, a návrhům na zlepšení jejího využívání. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1906129 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Balanced Scorecard cze
dc.subject Česká spořitelna, a.s. cze
dc.subject cze
dc.subject měření výkonnosti cze
dc.subject implementace cze
dc.subject přínosy metody cze
dc.subject Balanced Scorecard cze
dc.subject cze
dc.subject cze
dc.subject performance measurement cze
dc.subject implementation cze
dc.subject contributions of method cze
dc.title Analýza implementace systému měření výkonnosti cze
dc.title.alternative Analysis of performance measurement system implementation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the analysis of the Balanced Scorecard (BSC) method implementation into the performance measurement system in the Česká spořitelna, a.s. company. The main goal is to identify and evaluate the contribution of the method. The first, theoretical part is concerned with a detailed description of the BSC method. BSC is a modern method which uses financial and non-financial indicators for performance measurement and seeks to share the strategy across the company. In the practical part, the paper introduces the Česká spořitelna, a.s. company and analyzes the success rate of the implementation in the company. The final part is dedicated to the evaluation of the contribution which the implementation brings to the company. Suggestions for improvement of using the method are also made. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32558 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo identifikovat a zhodnotit přínosy zavedení metody Blanced Scorecard do systému měření výkonnosti podniku. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce:1. Uveďte konkrétní příklady, jak by dle Vaaeho názoru mohla Česká Spořitelna do modelu BSC více zahrnout koncept CSR. 2. Proč jste si vybrala pro kvantitativní vyhodnocení finanční výkonnosti podniku ukazatele ROE a ROA? 3. Jaké dalaí ukazatele by bylo možné využít pro komplexní posouzení výkonnosti podniku tzv. jedním číslem''? cze
dc.identifier.stag 26210 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account