Analýza manažerských funkcí personálního manažera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šatera, Karel cze
dc.contributor.author Halbichová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:47Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60127
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou manažerských funkcí personálního manažera. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku managementu, manažerských funkcí a na popis personálních činností. V praktické části práce je představena společnost Excalibur Group a.s. a jsou zde analyzovány manažerské funkce personální manažerky v návaznosti na personální činnosti. Závěrem dochází ke zhodnocení získaných poznatků a k uvedení návrhů na zlepšení. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 3739185 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject management cze
dc.subject manažeři cze
dc.subject manažerské funkce cze
dc.subject personální management cze
dc.subject personální činnosti cze
dc.subject management cze
dc.subject managers cze
dc.subject managerial functions cze
dc.subject personnel management cze
dc.subject personnel activities cze
dc.title Analýza manažerských funkcí personálního manažera cze
dc.title.alternative Analysis of managerial functions of the personnel manager eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kněžourová, Martina cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the analysis of managerial functions of the personnel manager. The theoretical part of thesis is focused on management, managerial functions and also on personnel activities. The practical part of thesis presents the company Excalibur Group a.s. and analysis managerial functions of the personnel manager in relation to personnel activities. Finally, there is an evaluation of information and suggestions for improvements. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32149 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem:1. Vysvětlete problematiku vyaaí míry fluktuace pracovníků v organizaci a zaujměte stanovisko, kdy je to pozitivní a kdy negativní pro organizaci. 2. Vyhodnoťte problematiku cílení vzdělávacích programů na konkrétní pracovníky, ve vztahu k vyhodnocování efektivity vzdělávání. 3. Jaký je názor diplomanta na dvě pojetí fungování vrcholového HR skupiny jako je EG: - HR ve skupině má zejm. řídící, kontrolní a koordinační funkci = nastavuje pravidla - HR funguje jako služba a servis pro jednotlivé členské firmy, nákup služeb jednotlivými samostatnými firmami. cze
dc.identifier.stag 22506 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account