Testování modulu GTN pro automatizaci řízení železniční dopravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruban, Ivo cze
dc.contributor.author Medula, Michal
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:47Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60126
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá testováním modulu dopravní inteligence, který je součástí Graficko-Technologické nadstavby elektronického zabezpečovacího zařízení. Cílem práce je návrh softwarové aplikace pro automatizaci testování modulu GTN Výhled tvořícího dopravní inteligenci GTN. V práci je prováděno automatické i manuální testování tak, aby definované chyby v nových verzích aplikace byly odhalovány ještě před nasazením do reálného provozu. Manuální i automatické testování je popsáno na konkrétních příkladech. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 2886073 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject automatizace řízení železniční dopravy cze
dc.subject dopravní inteligence cze
dc.subject testování aplikací cze
dc.subject automatické stavění vlakových cest cze
dc.subject grafická editace kolejí cze
dc.subject graficko-technologická nadstavba cze
dc.subject elektronické stavědlo cze
dc.subject railway transport control automation cze
dc.subject traffic intelligence cze
dc.subject applications testing cze
dc.subject automatic route setting cze
dc.subject graphical editing of the tracks cze
dc.subject graphic-technological extension cze
dc.subject electronic interlocking equipment cze
dc.title Testování modulu GTN pro automatizaci řízení železniční dopravy cze
dc.title.alternative Testing of the GTN Module for Railway Traffic Control Automation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with testing of the traffic intelligence module, which is a part of the Graphic-Technological extension of the electronic interlocking equipment. The aim is to design software applications for the "GTN Výhled" module testing automation. GTN Výhled module presenting traffic intelligence of the GTN application. Thesis is performed both automatic and manual testing so that the defined errors in the new versions of the application have been detected before deploying into the real operation. Manual and automatic testing is described in specific examples. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32053 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl všechny otázky zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 28334 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account