Voltametrické stanovení herbicidu terbutrynu s využitím pevných pracovních elektrod na bázi stříbrného amalgámu a borem dopovaného diamantu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šelešovská, Renáta cze
dc.contributor.author Pithardtová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:42Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60114
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na studium voltametrického chování terbutrynu s využitím visicí rtuťové kapkové elektrody (HMDE), rtuťovým meniskem modifikované (m- AgSAE) a leštěné (p-AgSAE) stříbrné pevné amalgámové elektrody a borem dopované diamantové elektrody (BDDE). K testování pracovních elektrod byly využity metody cyklické voltametrie (CV), DC voltametrie a diferenční pulzní voltametrie (DPV). Pro m- AgSAE, p-AgSAE a BDDE byly optimalizovány experimentální podmínky stanovení herbicidu metodou DPV. Navržené metody byly aplikovány při stanovení terbutrynu v modelových a praktických vzorcích. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 5609979 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject voltametrie cze
dc.subject visicí rtuťová kapková elektroda cze
dc.subject stříbrná pevná amalgámová elektroda cze
dc.subject borem dopovaná diamantová elektroda cze
dc.subject pesticidy cze
dc.subject terbutryn cze
dc.subject voltammetry cze
dc.subject hanging mercury drop electrode cze
dc.subject silver solid amalgam electrode cze
dc.subject boron-doped diamond electrode cze
dc.subject pesticides cze
dc.subject terbutryn cze
dc.title Voltametrické stanovení herbicidu terbutrynu s využitím pevných pracovních elektrod na bázi stříbrného amalgámu a borem dopovaného diamantu cze
dc.title.alternative Voltammetric determination of herbicide terbutryn using solid working electrodes based on silver amalgam and boron-doped diamond eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Navrátil, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the study of voltammetric behavior of terbutryn using hanging mercury drop electrode (HMDE), mercury meniscus modified (m-AgSAE) and polished (p- AgSAE) silver solid amalgam electrode and boron-doped diamond electrode (BDDE). The methods of cyclic voltammetry (CV), DC voltammetry and differential pulse voltammetry (DPV) have been used for testing of all working electrodes. Experimental conditions of DPV have been optimized for herbicide determination applying m-AgSAE, p-AgSAE, and BDDE. Proposed methods have been applied to the determination of terbutryn in model solutions and real samples. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31997 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence . Jakou metodu s využitím které testované elektrody byste zvolila pro analýzu v praxi? cze
dc.identifier.stag 26908 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account