Regionalism and the Great Depression in Erskine Caldwell's Tobacco Road and God's Little Acre

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smažilová, Petra cze
dc.contributor.author Štěpánová, Věra
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:41Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60112
dc.description.abstract Cílem této práce je provedení analýzy ztvárnění postav a chudoby, kterou jsou postavy sužovány v době Velké hospodářské krize v dílech Tabáková Cesta a Boží Políčko Erskina Caldwella. První část práce poskytuje socio-historický rámec amerického Jihu včetně změn v podobě industrializace a Velké hospodářské krize v té době probíhající. Druhá část práce je zaměřena na analýzu venkovské chudoby a vlivu, který měla ve dvou Caldwellových dílech na jeho postavy. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1650272 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Erskine Caldwell cze
dc.subject americký Jih cze
dc.subject Velká hospodářská krize cze
dc.subject Venkovská chudoba cze
dc.subject Jižanská literatura cze
dc.subject American South eng
dc.subject The Great Depression eng
dc.subject Rural Poverty eng
dc.subject Southern Literature eng
dc.title Regionalism and the Great Depression in Erskine Caldwell's Tobacco Road and God's Little Acre eng
dc.title.alternative Regionalismus a Velká hospodářská krize v Tobacco Road a God's Little Acre Erskina Caldwella cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sampey, Daniel Paul cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this paper is to provide an analysis of Erskine Caldwell's Tobacco Road and God's Little Acre in terms of the portrayal of the characters, as well as the poverty tormenting them in the times of the Great Depression. First part of the paper provides the socio-historical context of the American South, including the changes in terms of industrialization and the undergoing Great Depression. The second part focuses on the analyses of Caldwell's two books in terms of the depiction of the rural poverty and its influence on the characters. eng
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32110 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 22534 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account