Karuselové obchody a možnosti boje proti nim v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavel, Jan cze
dc.contributor.author Macháčková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:30Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60089
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daňových úniků v oblasti DPH se zaměřením na karuselové obchody a jejich princip fungování. Součástí práce jsou současná a připravovaná opatření v boji proti karuselových obchodům v České republice a Evropské unii. cze
dc.format 57 s. (74 337 znaků) cze
dc.format.extent 2897874 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject karuselový obchod cze
dc.subject daň z přidané hodnoty cze
dc.subject daňový únik cze
dc.subject boj proti daňovým únikům cze
dc.subject carousel fraud eng
dc.subject value added tax eng
dc.subject tax evasion eng
dc.subject the fight against tax evasion eng
dc.title Karuselové obchody a možnosti boje proti nim v České republice cze
dc.title.alternative Carousel frauds and possibilities to fight against them in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This Bachelor work concens with the issue of tax evasion in VAT with focusing on carousel frauds and their principle of function. Part of this work are current and future measures to fight against carousel frauds in Czech Republic and European Union. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32299 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence \par{Pokud by do{š}lo k v{š}eobecn{é}mu zaveden{í} syst{é}mu reverse-charge, jak{ý} by byl rozd{í}l mezi DPH a obratovou dan{í}?\par} \par{Jak{é} hlavn{í} nev{ý}hody by to s sebou přineslo?\par} cze
dc.identifier.stag 25627 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account