Webová aplikace pro potřeby obce s rozšířenou působností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava cze
dc.contributor.author Sobotka, Petr
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:18Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60070
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na obce s rozšířenou působností, jejich potřeby, problémy a procesy. Analyzuje stávající stav procesů vznikajících na ORP Přelouč, se zaměřením na komunikaci se spádovými obcemi města. Definuje tuto problematiku a navrhne její možné řešení formou webové aplikace sloužící pro komunikaci mezi ORP Přelouč a jejími spádovými obcemi. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 13518077 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject webová aplikace cze
dc.subject modelování cze
dc.subject Přelouč cze
dc.subject potřeby cze
dc.subject obce s rozšířenou působností cze
dc.subject web applications cze
dc.subject modeling cze
dc.subject Přelouč cze
dc.subject needs cze
dc.subject municipalities with extended competence cze
dc.title Webová aplikace pro potřeby obce s rozšířenou působností cze
dc.title.alternative Web application for the needs of municipalities with extended competence eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The dissertation is focused on towns with extended competence, their needs, problems and processes. It analyzes current conditions of processes emerging on MEC Přelouč with closer focus on communication with catchment community of the town. The dissertation defines this issue and suggests possible solution using web applications as a communication tool between MEC Přelouč and its catchment community. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32219 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student obeznámil komisi s výsledky své diplomové práce, kterou zpracovávala na téma Webová aplikace pro potřeby obce s rozaířenou působností. Cílem práce bylo modelovat a navrhnout aplikaci v rámci působnosti ORP, přičemž tato aplikace bude zaměřena na potřeby spádových obcí.<br>Při obhajobě student zodpověděl položené otázky: Vysvětlete navržení 7 kroků metodiky DMAIC, které uvádíte v prezentaci. Aplikaci jste navrhnul nebo i vyvinul? Proč jste zvolil Vámi vybranou metodiku? Uveďte knižní publikaci vážící se k veřejné správě, kterou v práci uvádíte. cze
dc.identifier.stag 22396 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account