Šikana v pracovním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Vandělíková, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:10Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60056
dc.description.abstract Tato práce se zabývá šikanou v pracovním prostředí. Charakterizuje šikanu, vymezuje, kdo je oběť a kdo agresor. Popisuje následky šikany, věnuje se mobbingu, bossingu a ostatním druhům šikany na pracovišti. Stručně definuje pracovní prostředí a konflikty. V praktické části je proveden vlastní kvalitativní výzkum s případovými studiemi, kde zjišťuji, jaké zkušenosti s šikanou v pracovním prostředí mají respondenti. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1331575 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject oběi cze
dc.subject agresoři cze
dc.subject šikana cze
dc.subject pracovní prostředí cze
dc.subject vztahy na pracovišti cze
dc.subject victim
dc.subject aggressor
dc.subject bullying
dc.subject working environment
dc.subject relationship in workplace
dc.title Šikana v pracovním prostředí cze
dc.title.alternative Bullying in working environment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with bullying in working environment. It characterizes bullying, defines who is the victim and who is the aggressor. The thesis describes consequences of bullying, dedicates to mobbing, bossing and other kinds of bullying in working environment. It briefly defines working environment and conflicts. In the practical part is conducted my own qualitative survey with case studies, where I inquire what experiences with the bullying in working environment respondents have. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32129 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě diplomové práce připravena, pružně a věcně reagovala na otázky zkuaební komise. Výkon byl hodnocen jako výborný. cze
dc.identifier.stag 27146 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account