Motivace nemocných s kritickou končetinovou ischemií pro odvykání kouření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Zrůstová, Jiřina
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:36:04Z
dc.date.available 2015-06-25T10:36:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60041
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nemocných s kritickou končetinovou ischemií a jejich motivaci k odvykání kouření. V teoretické části je shrnuta problematika ischemické choroby dolních končetin, problematika kouření a jeho negativním vlivu na zdraví člověka, především na cévy dolních končetin a na motivaci přestat kouřit. Empirická část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření sílu jednotlivých argumentů k získání pacienta kuřáka s kritickou končetinovou ischemií pro odvykání kouření. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1480617 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject amputace cze
dc.subject ischemická choroba dolních končetin cze
dc.subject kouření cze
dc.subject motivace cze
dc.subject amputation cze
dc.subject peripheral arterial dinase cze
dc.subject smoking cze
dc.subject motivation cze
dc.title Motivace nemocných s kritickou končetinovou ischemií pro odvykání kouření cze
dc.title.alternative Motivation of the sick with critical limb ischemia for smoking quiting eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the issue of the sick with critical limb ischemia and their motivation to quit smoking. The theoretical part summarizes the issues of the limb ischemia, smoking, and its negative influence on the humans' health, especially blood vessels of the lower limbs and the motivation to quit smoking. Using surveys, the empirical part determines the particular arguments' strength to persuade a patient smoker with limb ischemia to quit smoking. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32904
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborněHodnocení oponenta: velmi dobřeDoplňující otázky k obhajobě:1. Můžete mi vysvětlit nabídku odpovědí u otázek 9, 10, 11 a 12 v dotaznících?2. Proč jste vytvořila leták, který se zabývá vlivem kouření na celkový zdravotní stav a ne jen vlivem na tepny dolních končetin? Sama v závěru práce uvádíte, že byste ho chtěla využít k edukaci pacientů na cévním oddělení, ne jako obecnou informaci.Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 27925 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account