Fiskální příjmy státního rozpočtu z užívání pozemních komunikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr cze
dc.contributor.author Jordánová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:58Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60035
dc.description.abstract Práce je zaměřena na analýzu fiskálních příjmů z dálničních známek, mýtného systému a silniční daně v České republice. Druhá polovina analytické části je zaměřena na komparaci poplatků za využívání pozemních komunikací ve vybraných zemích, kterými jsou Slovensko, Rakousko, Německo a Polsko. Pro zlepšení alokace zdrojů z výběru poplatků jsou ve 3. kapitole práce navrženy možnosti, které by mohly vést i ke zlepšení stavu českých pozemních komunikací. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1522166 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject státní rozpočet cze
dc.subject fiskální příjmy cze
dc.subject dálniční známky cze
dc.subject mýtný systém cze
dc.subject silniční daň cze
dc.subject state budget cze
dc.subject fiscal revenue cze
dc.subject vignettes cze
dc.subject toll cze
dc.subject road tax cze
dc.title Fiskální příjmy státního rozpočtu z užívání pozemních komunikací cze
dc.title.alternative Fiscal revenue of the state budget from the use of roads eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is focused on the analysis of fiscal revenue of vignettes, the toll system and road tax in the Czech Republic. The second half of the analysis is focused on a comparison of charges for the use of infrastructure in selected countries, namely Slovakia, Austria, Germany and Poland. There are suggested possibilities in the third chapter to improve the allocation of resources from charging that could also lead to an improvement in the state of Czech roads. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32497 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence \ cze
dc.identifier.stag 25082 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account