Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a Polsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhánková, Vladimíra cze
dc.contributor.author Matičková, Ivana
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:53Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60023
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce ,,Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systému ochrany přírody v ČR a Polsku" je rozbor chráněných území v obou zemích z hlediska jejich správy a vlivu na regionální rozvoj. Práce se zabývá charakteristikou systémů ochrany přírody a krajiny v České republice a Polsku a tyto systémy i porovnává. Následně je komparace provedena na konkrétním případě obcí ležících v ochranných pásmech národních parků. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2179545 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ochrana přírody a krajiny cze
dc.subject národní parky cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject obce v ochranných pásmech cze
dc.subject nature and landscape protection cze
dc.subject national parks cze
dc.subject tourism cze
dc.subject municipalities in protection zones cze
dc.title Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v ČR a Polsku cze
dc.title.alternative Comparison cost, jurisdiction, law and nature and landscape protection systems in Czech republic and Poland eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pondělíček, Michael cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis ,,Comparison cost, jurisdiction, law and nature and landscape protection system in Czech republic and Poland" is an analysis of protected areas in both countries in terms of their management and the impact on regional development. The work deals with the characteristics of the nature and landscape protection system in the Czech Republic and Poland, and also compares these systems. Following is a comparison made on the case of municipalities located in protected zones of national parks. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31916 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla jednu z otázek položenou vedoucím diplomové práce, ve znění: Pokuste se zhodnotit a postihnout v několika bodech stěžejní rozdíly mezi obecním rozpočtem obce v ochranném pásmu NP a mimo něj. Dále odpovídala na jednu z otázek oponenta práce: V čem je primární a hlavní rozdíl mezi oběma parky? V rámci rozpravy byla studentka tázána, jakým způsobem pracovala s polskou legislativou. Dále byla tázána na důvod volby právě těch obcí, které porovnávala. Dále byla tázána na konzistenci dostupných datových podkladů. cze
dc.identifier.stag 19556 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account