Optimalizace mikrofluidického rozhraní pro on-line spojení kapalinové chromatografie a kapilární elektroforézy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česla, Petr cze
dc.contributor.author Šimánek, Václav
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:46Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60009
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o optimalizaci dvourozměrného separačního systému, který kompenzuje nedostatky konvenčních jednorozměrných technik. Práce je zaměřena na optimalizaci skleněného "flow gating" rozhraní, které je vyrobeno standardní metodou fotolitografie a mokrého leptání. Nalezené optimální podmínky a zjištěné výsledky jsou diskutovány s ohledem na použitou instrumentaci a její vliv na rozšiřování zón organického barviva methylenové modře. Optimalizované podmínky a instrumentace byly vyvíjeny k separaci oligosacharidů, které byly pro účely analýzy derivatizovány reduktivní aminací za použití činidla 8-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonové kyseliny. cze
dc.format 95 s. cze
dc.format.extent 2880255 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject mikročipy cze
dc.subject fotolitografie cze
dc.subject flow gating rozhraní cze
dc.subject dvourozměrné separace cze
dc.subject analýza oligosacharidů cze
dc.subject microchips cze
dc.subject photolitography cze
dc.subject flow-gating interface cze
dc.subject two-dimensional separations cze
dc.subject analysis of oligosaccharides cze
dc.title Optimalizace mikrofluidického rozhraní pro on-line spojení kapalinové chromatografie a kapilární elektroforézy cze
dc.title.alternative Optimization of microfluidic interface for on-line coupling of liquid chromatography and capillary electrophoresis eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mikysek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the optimization of the two-dimensional separation system, which compensates shortcomings of conventional one-dimensional techniques. The work is focused on optimization of a glass flow gating interface, which is fabricated using standard photolithography and wet etching techniques. Optimum conditions found and the results are discussed with regard to the instrumentation used and its impact on the band broadening of the organic methylene blue dye. Optimized conditions and instrumentation were developed for separation of oligosaccharides, which were derivatized by reductive amination using reagent 8-aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid before analysis. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33445 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Student seznámil členy zkuaební komise s obsahem své diplomové práce, byl seznámen s posudky od vedoucího a oponenta diplomové práce a odpověděl na otázky od členů zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27993 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account