Komparace trhu kreditních karet v ČR s vybranými zeměmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav cze
dc.contributor.author Dobeš, Filip
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:44Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60005
dc.description.abstract Náplní a cílem této práce je popis hlavních parametrů trhu kreditních karet na vybraných trzích a následné určení rozdílů mezi vybranými trhy. Práce bude zaměřena na zjištění důvodů rozdílnosti popularity tohoto produktu na jednotlivých trzích. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 620498 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kreditní karty cze
dc.subject komerční banka cze
dc.subject poplatky cze
dc.subject úvěry cze
dc.subject credit cards cze
dc.subject commercial bank cze
dc.subject fees cze
dc.subject loans cze
dc.title Komparace trhu kreditních karet v ČR s vybranými zeměmi cze
dc.title.alternative Comparison of the credit card market in the Czech Republic with selected countries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The content and objective of this work is to describe the main parameters of the credit card market on selected markets and after that identification of differences between selected markets. Work will be focused on finding reasons for differences in popularity of this product on individual markets. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31933 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací s názvem Komparace trhu kreditních karet v ČR s vybranými zeměmi. Cílem práce bylo navrhnout vhodný popis hlavních parametrů trhu kreditních karet na vybraných trzích a určení rozdílu mezi vybranými trhy. Studentovi byly komisí položeny následující otázky: a) Jaké typy kreditních karet jsou v současné době v ČR převážně vydávány a jaké výhody a nevýhody přináší jejich používání? b) Jakou hlavní funkci při používání kreditních karet mají bonusové kluby? c) Bakalant byl taktéž dotazován na vybraný způsob komparace jednotlivých zemí a na možné využití vhodnějších hodnotících metod. cze
dc.identifier.stag 26622 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account