Prózy Jiřího Gruši a generační hledisko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poslední, Petr cze
dc.contributor.author Školoudová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:42Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60001
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Prózy Jiřího Gruši a generační hledisko se zabývá generací spisovatelů dominujících v 60.letech 20.století, primárně pak Jiřím Grušou a jeho prózami. Po kapitole, která čtenáře seznámí se základními literárně teoretickými pojmy jako jsou vypravěč, postavy, čas, prostor a autobiografičnost, dojde k analýze vybraných experimentálních próz Jiřího Gruši. Cílem práce bude jednotlivá díla prozkoumat, pokusit se nastínit jejich význam a definovat jejich styl, jazyk a kompozici, a tím tak získat celkový obraz o jeho tvorbě. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1233950 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject literární generace cze
dc.subject hledisko cze
dc.subject Gruša, Jiří cze
dc.subject příběhy cze
dc.subject 60.-80.léta 20.století cze
dc.subject literary generation cze
dc.subject aspect cze
dc.subject stories cze
dc.subject 60´-80´years of the 20 th century cze
dc.title Prózy Jiřího Gruši a generační hledisko cze
dc.title.alternative Proses of Jiří Gruša and Generational Aspect eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Studený, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis titled Jiří Gruša proses and generation aspects deals with generation of writers dominating in the 60´s, primarily with Jiří Gruša and his proses. After a chapter, where the reader finds the basic literary- theoretical concepts like narrator, characters, time, space and autobiography, comes the analysis of chosen experimental proses of Jiří Gruša. The goal of thesis will be to go through his writtings, outline its contents and define its style, language and composition to get comprehensive conception of his literary creations. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33556 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Studentka přestavila téma práce, cíle, zvolenou metodu.2. Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3. Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na dalaí dotazy členů komise. 4. Diskuse. cze
dc.identifier.stag 23575 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account