Specifika řízení a provozování základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš cze
dc.contributor.author Feltl, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:42Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60000
dc.description.abstract Tato práce obsahuje problematiku základního školství v České republice. V práci je popsáno postavení základních škol v rámci vzdělávací soustavy České republiky. Je vysvětleno řízení základních škol z hlediska jejich právního vymezení, požadavků ze strany zřizovatele a také s ohledem na manažera a roli ředitele školy. Na modelovém příkladu vybrané základní školy bude provedena analýza řízení na základě zvolených kritérií zaměřujících se zejména na hledisko jednání ze strany zřizovatele vybrané základní školy a její hospodaření. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1033223 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject školství cze
dc.subject základní školy cze
dc.subject financování cze
dc.subject ředitelé cze
dc.subject zřizovatelé základní školy cze
dc.subject education cze
dc.subject elementary schools cze
dc.subject funding cze
dc.subject managers cze
dc.subject founders elementary school cze
dc.title Specifika řízení a provozování základních škol cze
dc.title.alternative Specifics of the management and operation of elementary schools eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This paper deals with the primary education in the Czech Republic. It describes the status of primary schools with respect to the educational framework of the Czech Republic. It explains the legal management of primary schools, its founder's demands as well as the position of the manager and director. There will be conducted an analysis on the modeled example of a particular primary school and on the basis of chosen criteria it will focus mostly on the perspective of acting of its founder and its management. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31929 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací s názvem Specifika řízení a provozování základních škol. Cíli práce bylo:(i) zhodnocení řízení a provozování vybrané základní školy; (ii) zhodnocení postavení ZŠ v rámci vzdělávací soustavy ČR; (iii) vymezení specifik řízení a provozování ZŠ z hlediska zřizovatele; (iv) zhodnocení současného stavu řízení a provozování vybrané ZŠ a doporučení na případné zlepšení. Studentovi byla komisí položena následující otázka: V jaké oblasti hospodaření vybrané školy lze spatřovat prostor pro zefektivnění výkonu daných činností, např. využitím outsourcingu? Student jako vhodné řešení navrhl zavádění IT služeb a zřízení a správa studijní agendy. Následně byly studentovi položeny další doplňující otázky navazující na předchozí odpovědi, které byly zaměřeny převážně na poptávku po službách dané školy. cze
dc.identifier.stag 26126 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account