Edukace pacientů o akutním koronárním syndromu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jan cze
dc.contributor.author Rygr, Adam
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:41Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59997
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na edukaci pacientů o akutním koronárním syndromu. Teoretická část práce je věnována charakteristice akutního koronárního syndromu od incidence v České republice přes klinický obraz, diagnostiku k rizikovým faktorům a samotné léčbě. Druhá část teorie je věnována stručnému charakterizování edukace a jejího významu a zvláštností ve zdravotnictví. Součástí práce je také výzkumná část, ve které je získán přehled o výskytu edukačních materiálu ve zdravotnických zařízeních. Dále ve výzkumné části je výpočet edukačního materiálu podle Mistríkova vzorce a srovnání vybraných edukačních materiálu a jejích efekt na respondenty. cze
dc.format 99 s. cze
dc.format.extent 4368850 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject akutní koronární syndrom cze
dc.subject edukace cze
dc.subject Mistríkův vzorec cze
dc.subject acute coronary syndrome cze
dc.subject education cze
dc.subject Mistrík formula cze
dc.title Edukace pacientů o akutním koronárním syndromu cze
dc.title.alternative Patient education about the acute coronary syndrome eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rusová, Jitka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on educating patients about acute coronary syndrome. The theoretical part is devoted to the characterization of acute coronary syndrome, from incidence in the Czech Republic through clinical picture, diagnosis of risk factors and treatment itself. The second section of the theoretical part is devoted to a brief characterization of education and its importance and actual treatment in our health. The work also includes research part, in which is obtained the occurrence of educational materials in health care facilities. Furthermore, the research part includes calculation of educational material according to Mistrík formula, comparison of selected educational materials and their effect on the respondents. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33481
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké jsou dle Vorlíčka fáze edukačního procesu a která Vám v práci chybí? 2. Jaký je rozdíl mezi syndromem a symptomem? 3. Proč jste vybral ze dvou materiálů nabízených v nemocnici A pouze jeden ke zpracování pomocí Mistríkova vzorce a z nemocnice B jste použil všechny tři dostupné edukační materiály? Podle čeho jste mezi získanými materiály volil? 4. Jak jste se rozhodl, kterým respondentům předložíte edukační materiál A a kterým edukační materiál B? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 28036 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account