Softwarová konverze dat parametrů železničních tratí pro účely trakčních výpočtů v prostředí MATLAB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlynařík, Ladislav
dc.contributor.author Hering, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:38Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59992
dc.description.abstract Práce je zaměřena na tvorbu programu, jenž načítá výchozí data o směrových a sklonových poměrech, polohách zastávek a traťových rychlostech vybrané trasy. Dále vybírá pouze užitečné údaje a seřadí je dle zvoleného směru do navazujícího celku. Ke všem údajům je přiřazena relativní kilometrická poloha vztažená k začátku trasy. Směrové poměry jsou přepočteny na redukovaný jízdní odpor, přičteny ke sklonům a následně sloučeny dle pravidel pro trakční výpočty. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 1713767 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject MATLAB cze
dc.subject železnice cze
dc.subject třídění cze
dc.subject software cze
dc.subject
dc.subject railways eng
dc.subject sorting eng
dc.subject
dc.title Softwarová konverze dat parametrů železničních tratí pro účely trakčních výpočtů v prostředí MATLAB cze
dc.title.alternative Software for data conversion of parameters of railway tracks for the traction calculations in MATLAB environment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the development of a program, which loads the input data of profile, alignment, halts and speed limits of a chosen route. The data are filtered for the relevant values and sorted in correspondence to the desired direction. A relative stationing position based on the distance from the beginning of the route is computed for each bit. The alignment data are reduced and added to those of profile resulting in a merged resistence information following the rules of traction calculations. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32262 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své práce. Po prezentaci bakalářské práce podrobně zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 24233 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account