Zájmově orientované sociální sítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hřídel, Jan cze
dc.contributor.author Majorová, Monika
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:34Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59988
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sociálních sítí, analýzou vybraných nejrozšířenějších sociálních sítí v České republice a jejich porovnání. Práce se zabývá sociálními sítěmi též z pohledu zájmových skupin - skupin lidí se stejnými zájmy. Cílem bakalářské práce je též vytvoření webových stránek fungujících jako sociální síť založená na zájmových skupinách. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1370508 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject zájmové skupiny cze
dc.subject webové stránky cze
dc.subject facebook cze
dc.subject google plus cze
dc.subject twitter cze
dc.subject social networks cze
dc.subject interest groups eng
dc.subject web pages eng
dc.title Zájmově orientované sociální sítě cze
dc.title.alternative Interest-oriented social networks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with problems of social networks, analysis of chosen most widespread social networks in Czech Republic and their comparison. Thesis deals with social networks also in light of interest groups - groups of people with same hobbies. Goal of the bachelor thesis is also creation of web pages functioning as social network based on interest groups. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32760 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Studentka ve své práci provedla analýzu nejoblíbenějších sociálních sítí v ČR a vytvořila návrh a implementovala webovou aplikaci fungující na principu sociálních sítí. Praktická část práce je připravena k nasazení do ostrého provozu. Cíle bakalářské práce byly splněny. Logická stavba práce a stylistická úroveň jsou v pořádku. Studentka uspokojivě reagovala na dotazy vedoucího práce a členů komise. Komise se rozhodla ohodnotit bakalářskou práci stupněm velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 28126 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account