Kvalita života žen po menopauze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta cze
dc.contributor.author Urbanová, Tingting
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:34Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59987
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá kvalitou života žen po menopauze. Práce je teoreticko-výzkumná. V teoretické části je popsáno období ovlivněné menopauzou, problematika symptomů estrogenního deficitu a jejich léčby. Dále je charakterizován pojem kvalita života. Ve výzkumné části u vybraného vzorku respondentek hodnotíme kvalitu života pomocí české standardizované verze dotazníku The Menopause Rating Scale (MRS). Menopause Rating Scale je specifický dotazník určený k orientačnímu hodnocení kvality života u žen v období ovlivněném menopauzou. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 1739258 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject hormonální substituční terapie cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject Menopause Rating Scale cze
dc.subject menopauza cze
dc.subject symptomy estrogenního deficitu cze
dc.subject hormone replacement therapy cze
dc.subject quality of live cze
dc.subject Menopause Rating Scale cze
dc.subject menopause cze
dc.subject symptoms of oestrogen deficiency cze
dc.title Kvalita života žen po menopauze cze
dc.title.alternative Quality of live in women after menopause eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the quality of life of postmenopausal women. The work comprises of a theoretical and a research part. The theoretical section describes the period of life affected by menopause, oestrogen deficiency symptoms, their problems and treatment. Furthermore, the concept of quality of life is discussed there. In the research part of the thesis, the quality of life of a selected sample of respondents is evaluated using the Czech version of the standardized questionnaire The Menopause Rating Scale (MRS). Menopause Rating Scale is a specific questionnaire designed for an approximate evaluation of the quality of life of affected women in menopause. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33698
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Z vaší práce vyplynulo, že dotazníky pro ženy rozdávaly porodní asistentky na příslušných odděleních, kde byl prováděn výzkum. Vy sama jste se též zúčastnila pomoci ženám vyplňovat dotazníky? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 26935 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account