Mezigenerační vztahy v dnešní rodině očima seniorů a jejich dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana cze
dc.contributor.author Džudžová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:33Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59985
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o mezigeneračních vztazích mezi seniory a jejich dospělými dětmi. Teoretická část práce se zabývá rodinou, vývojem jedince v rodině a mezigeneračními vztahy. Praktická část je zpracována pomocí kvalitativního výzkumu, formou polo-strukturovaného rozhovoru. Práce mapuje hodnocení mezigeneračních vztahů mezi seniory a jejich dospělými dětmi v dnešní rodině. Výzkum se také zaměřuje na mezigenerační pomoc, toleranci a mezigenerační střety názorů. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1281695 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject rodina cze
dc.subject dospělost cze
dc.subject senior cze
dc.subject mezigenerační vztahy cze
dc.subject family eng
dc.subject adulthood eng
dc.subject senior eng
dc.subject relations among generations eng
dc.title Mezigenerační vztahy v dnešní rodině očima seniorů a jejich dětí cze
dc.title.alternative Intergenerational Relationships in present families from the seniors' and their children's points of view eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with intergenerational relationships between seniors and their adult children. Theoretical part discusses a family, development of an individual in a family, and intergenerational relationships. Practical part is processed by a qualitative research in a form of a semi structured dialogue. The thesis intends to chart a review of intergenerational relationships between seniors and their adult children in a contemporary family. The research is also focused on intergenerational help, tolerance and a clash of opinions. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32095 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence \par{Studentka přistoupila k obhajobě bakal{á}řsk{é} pr{á}ce připraven{á}. Reagovala na ot{á}zky kladen{é} členy komise. Obhajoba proběhla ř{á}dně.\par} cze
dc.identifier.stag 27981 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account