Gender management

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šatera, Karel cze
dc.contributor.author Janata, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:32Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59982
dc.description.abstract Tato práce si klade za cíl seznámit studenty a veřejnost s problematikou gender managementu. V práci budou analyzovány možnosti uplatnění mužů a žen na pracovním trhu. Následuje syntéza získaných informací a jejich využití v praktické části práce při analýze firmy z podnikatelského sektoru a vydefinování návrhů na řešení. cze
dc.format 74 s., 5 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 1396867 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject gender cze
dc.subject pohlaví cze
dc.subject ženy cze
dc.subject muži cze
dc.subject segregace cze
dc.subject pracovní trh cze
dc.subject sex eng
dc.subject women eng
dc.subject men eng
dc.subject segregation eng
dc.subject labour market eng
dc.title Gender management cze
dc.title.alternative Gender management eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis set as a goal to acquaint students and public with problems of gender management. In thesis we analyze the possibilities of men and women self-assertion in the labour market. The synthesis of obtained information follows with the utilisation in practical part of thesis at analysis of company from bussiness sector and the definition of proposals for solutions. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32171 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Gender Management Otázky k obhajobě: 1) Vysvětlete, jakými nástroji chcete zajistit "optimalizování z hlediska personalistiky a genderu', která jsou uvedená na konci šesté kapitoly? 2) Jako nejdůležitější uvádíte, že pro "vyrovnaný stav mužů a žen' je nutno změnit myšlení lidí. Prezentujte, jakým způsobem si to realizačně přestavujete. cze
dc.identifier.stag 25603 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account