Vliv cyklodextrinů na izotachoforetickou separaci vybraných iontů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartoš, Martin cze
dc.contributor.author Vladyková, Jana
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:27Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59972
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje izotachoforetickému využití alfa- a beta-cyklodextrinů při stanovení strukturně podobných molekul. Práce se zabývá využitelností a efektivní aplikací vybraných cyklodextrinů za účelem zlepšení separace stanovovaných látek. Byly testovány izomery kyseliny valerové, enantiomery kyseliny glutamové, vybrané konzervační látky a zástupce homologické řady karboxylových kyselin. Pozornost byla také věnována využití cyklodextrinů v analýze aminokyselin s rozvětveným řetězcem, konkrétně: leucinu, isoleucinu a valinu. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1724128 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject izotachoforéza cze
dc.subject alfa-cyklodextrin cze
dc.subject beta-cyklodextrin cze
dc.subject inkluzní sloučeniny cze
dc.subject Isotachophoresis cze
dc.subject alfa-cyclodextrins cze
dc.subject beta-cyclodextrins cze
dc.subject inclusion compounds cze
dc.title Vliv cyklodextrinů na izotachoforetickou separaci vybraných iontů cze
dc.title.alternative The influence of cyclodextrins on to isotachophoretic separation of selected ions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Metelka, Radovan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on isotachophoretic measurement using alfa and beta cyclodextrins for separate similar structured molecules. This publication deals with application some cyclodextrins to make better separation of analytes. It was tested isomers of valeric acid, enantiomers of glutamic acid, some preservatives and some homologous of carboxylic acids. It was tested the application of cyclodextrins in analysis of aminoacids of branched chain, namely: leucine, izoleucine and valine eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33442 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Studentka seznámila členy zkuaební komise s obsahem své diplomové práce, byla seznámena s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a odpověděla na dotazy od členů zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 23713 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account