Obstrukční spánková apnoe - život s domácí ventilací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pernikářová, Petra cze
dc.contributor.author Hložková, Jana
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:25Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59967
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá onemocněním Obstrukční spánková apnoe. Je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je uvedena prevalence, predispoziční faktory, vyšetřovací metody a léčba tohoto onemocnění. Léčba je zaměřena na konzervativní terapii trvalým přetlakem v dýchacích cestách. Výzkumná část práce obsahuje kvantitativní výzkum, který mapuje pozitiva a negativa, se kterými se pacienti potýkají v souvislosti s užitím neinvazivní ventilace v domácím prostředí. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 3474565 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject obstrukční spánková apnoe cze
dc.subject apnoe cze
dc.subject hypopnoe cze
dc.subject trvalý přetlak cze
dc.subject neinvazivní ventilace cze
dc.subject obstructive sleep apnea cze
dc.subject apnea cze
dc.subject hypopnea cze
dc.subject permanent overpressure cze
dc.subject NIV cze
dc.title Obstrukční spánková apnoe - život s domácí ventilací cze
dc.title.alternative Obstructive sleep apnea - a life with home ventilation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with diseases of obstructive sleep apnea. It is divided into theoretical and research part. The theoretical part is about prevalence, predisposing factors, diagnosis and treatment of this disease . Treatment is aimed at conservative therapy, continuous positive airway pressure. The research part contains quantitative research, that maps the positives and negatives, with which patients face in connection with the use of noninvasive ventilation in the home environment. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32878
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborněHodnocení oponenta: velmi dobřeDoplňující otázky k obhajobě:1. Na jakou oblast byste zaměřila edukační materiál ve zvýaení informovanosti o tomto onemocnění, o čem by byl a komu by byl určen?2. Vyplňovali pacienti dotazník ve stejné velikosti písma jako je uvedený v příloze (příloha číslo 12 - malé písmo)?Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27867 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account