Nová fotochromní spiropyranová barviva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Almonasy, Numan cze
dc.contributor.author Kalusová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:35:09Z
dc.date.available 2015-06-25T10:35:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59951
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá syntézou a charakteristikou nových fotochromních spiropyranových barviv. Teoretická část se zabývá obecným popisem, vlastnostmi a trendy v použití spiropyranových barviv. Experimentální část popisuje syntézu série spiropyranových barviv, některé z nich nejsou popsány v literatuře. Struktury připravených sloučenin byly potvrzeny 1H NMR, MALDI-MS spektrometrií a elementární analýzou. U všech připravených sloučeniny byla naměřena absorpční spektra; u látky vykazující fluorescenci byla naměřena i fluorescenční spektra. Zároveň byla zkoumána fotochromní přeměna některých připravených spiropyranů na merocyaniny fotochemickou reakcí a zpětný vznik spiropyranové formy termickou reakcí. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 2066011 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Spirobenzopyrany cze
dc.subject Merocyanin cze
dc.subject Absorpce cze
dc.subject Fotochromní barviva cze
dc.subject Fluorescence cze
dc.subject Spiropyrans cze
dc.subject Merocyanine cze
dc.subject Absorption cze
dc.subject Photochromic dyes cze
dc.subject Fluorencence cze
dc.title Nová fotochromní spiropyranová barviva cze
dc.title.alternative Novel photochromic spiropyran dyes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Cee, Aleš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the synthesis and characterization of new spiropyran photochromic dyes. The theoretical part deals with the general description, characteristics and trends in the use of spiropyran dyes. The experimental part describes the synthesis of a series of spiropyran dyes, some of which are described in the literature. The structures of the prepared compounds were confirmed by 1H NMR, MALDI-MS spectroscopy and elemental analysis. For all prepared compounds the absorption spectra were measured; for the compounds exhibiting fluorescence the fluorescence spectra were measured. The photochemical and thermal spiropyran-merocyanine interconversion was investigated. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie organických specialit cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32702 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Kvantový výtěžek, formální dotazy,Vedlejaí reakce etherické a aldehydické skupiny Celkový výtěžek, význam technologie cze
dc.identifier.stag 27471 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account