Fyzická vytíženost sester na chirurgické klinice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalábová, Markéta cze
dc.contributor.author Pešavová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:34:58Z
dc.date.available 2015-06-25T10:34:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59935
dc.description.abstract Tato práce nastiňuje problematiku stále se zvyšující fyzické zátěže zdravotních sester pracujících na chirurgické klinice v nejmenované krajské nemocnici v České republice. Teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií pohybové soustavy. Jsou zde popsány poznatky z oblasti jak tělesné tak psychické zátěže. Charakterizováno je i oddělení chirurgie a specifika práce sester na tomto oddělení. Uvedeny jsou i nejčastěji zmiňované zdravotní problémy spojené s výkonem sesterského zaměstnání a možnosti jejich řešení a prevence. V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které se vztahuje k vyhodnocení dotazníků týkajících se fyzického vytížení sester pracujících na třech různých odděleních chirurgické kliniky. Vyhodnocen je i jejich pohled na aktuální stavy zdravotnického personálu a zvyšující se fyzické nároky na povolání zdravotní sestry. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1833900 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject zdravotní sestry v chirurgii cze
dc.subject fyzická zátěž cze
dc.subject psychická zátěž cze
dc.subject zdravotní problémy cze
dc.subject prevence cze
dc.subject surgical nurses cze
dc.subject physical stress cze
dc.subject mental stress cze
dc.subject health complications cze
dc.subject prevention cze
dc.title Fyzická vytíženost sester na chirurgické klinice cze
dc.title.alternative Physical activity of nurses at the Department of Surgery eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Marie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Present bachelor´s thesis outlines problems of still increasing physical strain of the nurses working at the surgery department at one unnamed reagional hospital in the Czech Republic. Teoretical part describes anatomy and physiology of the locomotion system. Details of physical and mental stress associated with the nurses work at this department are mentioned. The surgery department and the specification of work content are characterized as well. Most common health complications resulting from the nurses profession, ways of possible solutions and timely prevention are introduced. Empiric part presents results of the present study that was done based on the assessment of attached questionarries concerning physical strain of nurses at three different departments of sugical clinic. Perspektives of participating nurces on the actual personal situation and on growing physical demands associated with the nurces profession are evaluated. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32889
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minusHodnocení oponenta: dobřeDoplňující otázky k obhajobě:1. Kdy proběhla pilotáž?2. Byli osloveni i zdravotničtí asistenti?3. Co je kinestetická mobilizace? Myslíte si, že by se jejím využitím snížila fyzická zátěž u vaeobecných sester na sledovaném oddělení?Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 27906 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account