Mikro redakční systém provozovaný na jednodeskovém počítači Raspberry Pi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Tomáš cze
dc.contributor.author Meuer, Martin
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:34:48Z
dc.date.available 2015-06-25T10:34:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59922
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je implementovat mikro-redakční systém v rámci webového serveru běžícího na jednodeskovém počítači Raspberry PI. Redakční systém bude obsahovat standardní funkcionalitu (vkládání článků a komentářů, administrace článku, administrace uživatelů, registrace uživatelů, hodnocení článků, uživatelské role, ...). Výsledná aplikace bude implementována následujícími technologiemi: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, SQLite, vybraný webový server běžící na Raspberry Pi. Teoretická část práce se zaměří na detailní popis jednodeskového počítače Raspberry Pi a provede rešerši obdobných zařízení. Dále se teoretická část bude věnovat problematice provozu webového a databázového serveru na platformě Raspberry Pi. V praktické části písemné bakalářské práce pak budou shrnuty poznatky z analýzy a implementace výsledné webové aplikace a budou zde shrnuty i praktické zkušenosti s provozem Raspberry Pi. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 6094290 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject redakční systém cze
dc.subject Raspberry Pi cze
dc.subject databáze cze
dc.subject webový server cze
dc.subject content management system eng
dc.subject database eng
dc.subject web server eng
dc.title Mikro redakční systém provozovaný na jednodeskovém počítači Raspberry Pi cze
dc.title.alternative Micro CMS running on a single board computer Raspberry Pi eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Focus of this work is to implement a micro content management system within a webserver running on a single board computer Raspberry Pi. Content management system provides standard functionality(inserting artiles, post comments, article administration, user administrration, user registration, article evaluation, user roles,...). The application will be implemented with following technologies: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, SQLite and web server running on the Raspberry Pi. The theoretical part will focus on a detailed description of the Raspberry PI single-board computer and perform a search of similar devices. Furthermore, the theoretical part will address the issue of web and database server on Raspberry Pi platform. In the practical part of the written work will be summarized findings from the analysis and implementation of the resulting web application and will be summarized here as well as practical experiences with Raspberry Pi. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32781 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo implementovat mikro-redakční systém v rámci webového serveru běžícího na jednodeskovém počítači Raspberry PI. Redakční systém obsahuje standardní funkcionalitu (vkládání článků a komentářů, administrace článku, administrace uživatelů, registrace uživatelů, hodnocení článků, uživatelské role....). Obhajoba bakalářské práce proběhla na požadované úrovni. cze
dc.identifier.stag 24877 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account