Mapa péče o novorozence ohroženého infekcí vyvolanou Streptoccocem agalactiae

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržílková, Helena cze
dc.contributor.author Lidáková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:34:42Z
dc.date.available 2015-06-25T10:34:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59917
dc.description.abstract Práce je věnována problematice novorozenecké infekce vyvolané Streptococcem agalactiae. Zabývá se screeningem streptokoků skupiny B, jejich vlivem na matku i novorozence, možnou intrapartální antibiotickou profylaxí a péčí o novorozence ohroženého infekcí. Důkladným prostudováním odborné literatury a doporučených postupů byl vytvořen návrh mapy péče, jako edukační materiál pro matky novorozenců ohrožených infekcí vyvolanou Streptoccocem agalactiae. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1548441 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject informační mapa péče cze
dc.subject péče porodní asistentky cze
dc.subject Streptococcus agalactiae cze
dc.subject novorozenci cze
dc.subject information map care cze
dc.subject midwifery care cze
dc.subject Streptococcus agalactiae cze
dc.subject newborns cze
dc.title Mapa péče o novorozence ohroženého infekcí vyvolanou Streptoccocem agalactiae cze
dc.title.alternative Map of the care of a newborn threatened by the infection caused by Streptococcus agalactiae eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sabová, Veronika cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is deals with the neonatal infections caused by Streprococcus agalactiae. It studies screening for group B streptococcus and its effects on mother and newborn, possible intrepartum antibiotic prophylaxis and newborn care threatened by the infection are also discussed. Based on the thorough literature review and study of the recommended procedures a proposal of the care map was created in a form of an educational material for mothers of newborns threatened by the infection caused by Streptococcus agalactiae. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33686
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaká další vyšetření se nejčastěji provádějí při podezření na infekci/sepsi? 2. Jaký je nejčastější zdroj pozdní GBS infekce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 26899 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account