Webová prezentace zdravotnického zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heckenbergerová, Jana cze
dc.contributor.author Rypl, Martin
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:34:41Z
dc.date.available 2015-06-25T10:34:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59915
dc.description.abstract Práce se zabývá tvorbou webové prezentace pro zdravotnické středisko a je vytvořena na platformě MySQL a PHP. Hlavním cílem je vytvoření online rezervace pro pacienty. Pro lékaře webová prezentace obsahuje přidávání zákroků, objednací knihy a správu uživatelů. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 10057037 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject PHP cze
dc.subject MySQL cze
dc.subject webová prezentace cze
dc.subject zdravotní střediska cze
dc.subject online rezervace cze
dc.subject objednací knihy cze
dc.subject web presentation eng
dc.subject medical facilities eng
dc.subject online reservation eng
dc.subject order books eng
dc.title Webová prezentace zdravotnického zařízení cze
dc.title.alternative Web site of the medical facility eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The main object of bachelor thesis is creating web presentation for small health center which is created using MySQL and PHP. Main target of website is creating online reservation system for patients. For doctors web presentation contains ability to add interventions, order books and user administration. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32750 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Autor bakalářské práce vytvořil dle vedoucí práce uživatelsky příjemnou webovou prezentaci zdravotnického zařízení, která splňuje veškeré parametry uvedené v zadání práce. Nad rámec zadání práce byla provedena i SEO optimalizace. Logická struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. V práci se objevuje jen minimum gramatických chyb. Práce je srozumitelná a snadno čitelná. Prezentované webové stránky jsou použitelné v praxi. Práci je však vytýkána grafická stránka, která je velmi jednoduchá. Komise měla k úpravě bakalářské práce několik věcných připomínek. Komise se rozhodla ohodnotit bakalářskou práci stupněm velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 24835 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account