Studium odbourávání léčiv v odpadních vodách pomocí fotochemické degradace s oxidem titaničitým

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kořínková, Jaroslava cze
dc.contributor.author Bauerová, Daniela
dc.date.accessioned 2015-06-25T10:34:35Z
dc.date.available 2015-06-25T10:34:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59908
dc.description.abstract Tato práce se zabývá studiem odbourávání léčiv v odpadních vodách pomocí fotochemické degradace. Jsou zde popsány jednotlivé metody, sloužící k odstranění léčiv z vod, distribuce léčiv a jejich vlivy na prostředí kolem nás. Hlavní pozornost je věnována analgetikům: ibuprofenu a paracetamolu. Ve fotochemickém reaktoru byla provedena fotochemická degradace obou těchto látek. Jako oxidační činidlo byl použit kyslík, nebo peroxid vodíku, za přítomnosti oxidu titaničitého. Látky byly ozařovány pomocí polychromatického záření vysokotlaké rtuťové lampy. Polychromatické záření dopadající do reaktoru (v intervalu 220-700 nm) bylo změřeno ferrioxalátovou aktinometrií. Průběh fotolýz byl sledován pomocí HPLC. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 3935126 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject léčiva cze
dc.subject odstraňování léčiv z vod cze
dc.subject fotochemická degradace cze
dc.subject ibuprofen cze
dc.subject paracetamol cze
dc.subject TiO2 cze
dc.subject drugs cze
dc.subject removing drugs from the water cze
dc.subject photochemical degradation cze
dc.subject ibuprofen cze
dc.subject paracetamol cze
dc.title Studium odbourávání léčiv v odpadních vodách pomocí fotochemické degradace s oxidem titaničitým cze
dc.title.alternative Study of the degradation of drugs in wastewater using photochemical degradation with titanium dioxide eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Cee, Aleš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work concerns with the study of decomposition of drugs in effluents using photochemical degradation. Methods removing drugs from water, distribution and effect of drugs on environment are described. Analgesics such as ibuprofen and paracetamol are of main interest here. Photochemical degradation of both mentioned compound was performed in photochemical reactor. Oxygen dissolved or hydrogen peroxide as oxidizing agent together with titanium dioxide were used. Substances were irradiated using polychromatic radiation of high pressure mercury lamp. Incident photon flux of polychromatic radiation (in the range 220-700 nm) have been measured using ferrioxalate actinometry. The course of photolysis was detected with the use of HPLC. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31995 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Zmínila jste, že prezentovaná metoda rozkladu je účinná. Platí to i pro paracetamol? 2. Jak jste se přesvědčila o úplné mineralizaci vzorku? Jakou analytickou metodu jste použila? 3. V jaké podobě byl použit oxid titaničitý? 4. Jaké jsou molekulové hmotnosti testovaných léčiv? Je možné použít nanofiltraci? 5. Které meziprodukty během reakce vznikají? cze
dc.identifier.stag 23444 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account