Návrh možných řešení prohloubení dna a zajištění stability a rekonstrukce mostu přes bezpečnostní přeliv Synského rybníka v Poličce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jiří cze
dc.contributor.author Šikl, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-06-25T07:40:26Z
dc.date.available 2015-06-25T07:40:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59899
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je novostavba mostní konstrukce přes vodoteč a demolice původní stavby. Nosná konstrukce je složena z nosníků MK-T. Mostní opěry jsou betonové a gravitační. Na mostě se nachází křižovatka silnic I/34 a II/360. Navrhovat konstrukce není jednoduché, ale o to více zajímavější a krásné. cze
dc.format 120 s. cze
dc.format.extent 4973059 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject cze
dc.subject novostavba mostní konstrukce cze
dc.subject vodoteč cze
dc.subject nosné konstrukce cze
dc.subject nosníky cze
dc.subject mostní opěry cze
dc.subject křižovatky cze
dc.subject cze
dc.subject newly built bridge construction cze
dc.subject water course cze
dc.subject load-bearning constructions cze
dc.subject girders cze
dc.subject bridge abutments cze
dc.subject junction cze
dc.title Návrh možných řešení prohloubení dna a zajištění stability a rekonstrukce mostu přes bezpečnostní přeliv Synského rybníka v Poličce cze
dc.title.alternative Proposal of Possible Solutions of Deepening of the Bottom and Securing Stability and Reconstruction of Bridge over the Safety Spillway of Synsky Pond in Polička. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hesko, Martin cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subjekt of bachelor´s thesis is newly built bridge construction over water course and demolition of the originál structure. Load-bearing construction is composed of girder MK-T. Bridge abutments are concrete and gravity.At the bridge is located the junction of rous I/34 and II/360. Design a construction is not easy, but the more interesting and beautiful. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32641 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou diplomovou práci. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 21798 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account