Rekonstrukce železniční stanice Kunčice nad Labem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčík, Filip cze
dc.contributor.author Masindi, Tshimangadzo
dc.date.accessioned 2015-06-25T07:40:21Z
dc.date.available 2015-06-25T07:40:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59894
dc.description.abstract This thesis deals with reconstruction of the railway station Kunčice nad Labem. The reconstruction is aimed at increasing safety and comfort of passengers .The thesis presents four alternative solutions and the best two are further elaborated in detail. Proposed reconstruction of the railway station plans to build new platforms with new superstructures. eng
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 12322113 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject železniční stanice Kunčice nad Labem cze
dc.subject železniční svršek cze
dc.subject kolejnice cze
dc.subject kolejové zhlaví cze
dc.subject nástupiště cze
dc.subject výhybky cze
dc.subject railway station Kuncince nad Labem cze
dc.subject superstructure cze
dc.subject substructures cze
dc.subject railway tracks cze
dc.subject rail switch cze
dc.subject switches development cze
dc.subject platforms cze
dc.title Rekonstrukce železniční stanice Kunčice nad Labem cze
dc.title.alternative Reconstruction of the railway station Kunčice nad Labem eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macura, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Kunčice nad Labem s cílem zlepšení zařízení pro přepravu cestujících a zvýšení bezpečnosti provozu. Tato práce obsažen popis současného stavu železniční stanice a čtyři varianty (A1/A2, B, C, D). Dvě nejvhodnější ze čtyři varianty jsou dále podrobněji zpracovány. Součástí této práce je rovněž posouzení všechní varianty a jejich rozpočet. V úvodu práce je popsán současný stav železniční stanice a provoz na ní. V dalších kapitolách jsou pak popisy jednotlivých navržených řešení modernizace železniční stanice. Při návrhu, adaptace železniční stanice byla vzata v úvahu. Ve všech variantách, stanice s alespoň jedním ostrovního nástupiště je navržen doplněna mimoúrovňové přístupu. Toto uspořádání výrazně zvyšuje výkon na nádraží a tam bude také významné zvýšení bezpečnosti cestujících při nastupování a vystupování příjezd vlaku. cze
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32654 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi některé výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci se pokusil stručně zodpovědět všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 21794 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account