Analýza rizik v podnikání

Show simple item record

dc.contributor.author Mandysová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-13T13:13:37Z
dc.date.available 2015-03-13T13:13:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-80-7395-740-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59044
dc.description.abstract Článek se věnuje řízení rizik v podnikání. Analyzuje, jak by mohly podniky kategorizovat rizika, identifikovat nepředvídatelná rizika a zahrnout je včas do svých strategií a do operativy. Typologizuje rizika na preventabilní a non-preventabilní. Věnuje se zvláště strategickému riziku, zabývá se identifikací, náklady na jeho eliminaci a zmírňováním strategických rizik. Navrhovaná typologizace umožní podniku zjistit, která rizika mohou být spravována prostřednictvím modelu založeného na pravidlech a která vyžadují alternativní přístupy. Je diskutován jak individuální, tak podnikový přístup, aby byl vytvořen prostor pro konstruktivní diskusi o řízení rizik souvisejících se strategickou volbou. cze
dc.format p. 56-61 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice
dc.rights open access eng
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject strategie cze
dc.subject risk management cze
dc.subject risk analysis eng
dc.subject business eng
dc.subject strategy eng
dc.subject risk management eng
dc.title Analýza rizik v podnikání cze
dc.title.alternative Business risk analysis eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The article deals with risk and business management. It analyzes how businesses can categorize risks, identify unforeseen risks and include them in time in their strategies and operational activities. It creates typology of risks as preventable and non-preventable. It deals particularly with strategic risk, with the identification, costs of elimination and mitigation of strategic risks. The proposed typology will enable the company to identify which risks can be managed using a model based rules, which require alternative approaches. We discuss both individual and corporate approach to create a space for constructive debate on the management of risks related to strategic choice. eng
dc.event Krizový management 2013 (Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 23. – 24. září 2013)
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account