Národní vědomostní zdroj ČR: sdílení odborných vědomostí mezi jedinci Homo sapiens sapiens

Show simple item record

dc.contributor.author Holava, Ivo
dc.date.accessioned 2015-02-25T14:07:55Z
dc.date.available 2015-02-25T14:07:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7395-825-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/59027
dc.description.abstract Autor poukazuje na nezbytnost vytvoření centrálního Národního vědomostního zdroje ČR spravovaného státní institucí, který bude obsahovat aktuálně platné odborné vědomosti v kompletním spektru vědních oborů, minimálně v rozsahu odpovídajícímu učivu na základních, středních a vysokých školách. Vytvořením centrálního vědomostního zdroje se přirozeným způsobem propojí formální a neformální formy učení. Vznikne prvek, který umožní přetransformovat stávající zdegenerovaný vzdělávací systém v moderní a efektivní mechanismus sdílení odborných vědomostí. cze
dc.description.abstract The author points out the necessity of creation of a central National Knowledge Resource of the Czech Republic administered by a government institution, which will contain the expertise currently valid in a comprehensive spectrum of subjects and the scope of which will at least correspond to the curriculum at elementary and secondary schools and universities. By creating a central source of knowledge, the formal and informal forms of learning will become interconnected in a natural manner. This will give rise to an element that will make it possible to transform the existing degenerated system of education into a modern and efficient mechanism of knowledge sharing. eng
dc.format 20 p. eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject znalostní databáze cze
dc.subject odborné informace cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject Česko cze
dc.subject knowledge databases eng
dc.subject expertise information eng
dc.subject education eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.title Národní vědomostní zdroj ČR: sdílení odborných vědomostí mezi jedinci Homo sapiens sapiens cze
dc.type Book cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account