The structure of headlines in English newspapers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hornová, Libuše
dc.contributor.author Dobřichovský, Václav
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:25Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:25Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58964
dc.description.abstract This diploma thesis deals with the structure of headlines in English serious newspapers. The primary aim of this work is to determine the most frequently used grammatical structures which occur in headlines and compare them to standards followed in English common core. The corpus of collected headlines consists of 160 randomly chosen authentic headlines. The thesis also includes a translation of selected headlines into Czech language. eng
dc.format 107 s. cze
dc.format.extent 633431 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject noviny cze
dc.subject novinové titulky cze
dc.subject kondenzace cze
dc.subject elipsa cze
dc.subject reference cze
dc.subject newspapers eng
dc.subject headlines eng
dc.subject condensation eng
dc.subject ellipsis eng
dc.subject reference eng
dc.title The structure of headlines in English newspapers eng
dc.title.alternative Struktura novinových titulků v britském tisku cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Huschová, Petra
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá strukturou novinových titulků v britském seriozním tisku. Hlavním cílem této práce je na základě 160 náhodně vybraných autentických titulků stanovit nejčastěji se objevující gramatické struktury a dále porovnat jejich odlišnosti oproti běžným standartům anglického jazyka. Součástí práce je i překlad vybraných titulků do českého jazyka. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D31724 cze
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 25259 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account