Využití dostupných dat k efektivnímu obsazování přepážek České pošty, s.p.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Morkus, Jaroslav
dc.contributor.author Javůrková, Romana
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:24Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58961
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zefektivněním obsazování přepážek na České poště, s.p. Možnosti zefektivnění jsou navrhovány na základě výstupních dat z vyvolávacího systému a systému APOST. Návrhy jsou řešeny z ekonomického i technického hlediska a následně zhodnoceny. cze
dc.format 116 s. cze
dc.format.extent 11790991 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Česká pošta cze
dc.subject automatizovaný poštovní systém cze
dc.subject vyvolávací systém cze
dc.subject Czech Post eng
dc.subject automated postal system eng
dc.subject queuing system eng
dc.title Využití dostupných dat k efektivnímu obsazování přepážek České pošty, s.p. cze
dc.title.alternative The utilization of the available data for effective staffing of the Czech Post counters eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Jaroslav
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This thesis is interested in streamlining of staffing of the post counters at Czech Post. The possibilities of streamlining are proposed at the base on the output facts of the queuning system and automated postal system (APOST). The suggestions are solved from the view of economic and technical aspect and subsequently evaluated. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31816 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 21435 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account