Zhodnocení možnosti zřízení cyklopůjčovny v Pardubickém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena
dc.contributor.author Bartáková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:23Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58960
dc.description.abstract Práce se zabývá možností zřízení cyklopůjčovny v Pardubickém kraji. Existují zde reálné předpoklady rozvoje cykloturistiky a to přináší i zajímavou podnikatelskou příležitost. Práce analyzuje současný stav cykloturistiky a cyklopůjčoven v regionu. V práci je předložen návrh založení nové cyklopůjčovny v Pardubickém kraji. cze
dc.format 101 s. cze
dc.format.extent 4173274 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject cyklopůjčovna cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject cykloturistika cze
dc.subject cyklotrasy cze
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject bike rental eng
dc.subject Pardubice region eng
dc.subject biking eng
dc.subject cycle route eng
dc.subject cycling eng
dc.title Zhodnocení možnosti zřízení cyklopůjčovny v Pardubickém kraji cze
dc.title.alternative Evaluation of the possibility of establishing a bike rentals in the Pardubice region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Beran, Leoš
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the establishment of a bike rentals in the Pardubice region. There are real prerequisites for the development of cycling and it provides an interesting business opportunity. The thesis analyzes the current state of cycling and bike rentals in the region. The work is a proposal establishing a new bike rentals in the Pardubice region. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D31841 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka dokázala svou diplomovou práci vcelku dobrým způsobem objasnit. V problematice se orientovala s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděla s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 24345 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account