Vztah náboženství a násilí z pohledu S. Freuda a R. Girarda.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machálek, Vít cze
dc.contributor.author Krebsová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-02-16T06:32:18Z
dc.date.available 2015-02-16T06:32:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/58943
dc.description.abstract Práce je věnovaná teoriím Reného Girarda a Sigmunda Freuda zaměřených na násilí a následný vznik náboženství. Stručně představuje oba autory, nejdříve Sigmunda Freuda. Věnuje se jeho postoji k náboženství a vybraným teoriím, zejména totemismu. Vysvětluje jeho vznik, vzpouru bratrů proti svému otci a jeho následnou vraždu. Dále se zabývá vznikem náboženství podle Sigmunda Freuda. Druhá část práce se věnuje René Girardovi. Zejména jeho mimetické teorii a následnému vzniku krize ve společnosti. Vysvětluje Girardův prvek obětního beránka a mechanismus obětního beránka, kterým je krize ve společnosti ukončena. Dále se věnuje teorii náboženství dle René Girarda. V další části práce je pak komparace vybraných teorií Reného Girarda a Sigmunda Freuda. Vymezuje základní shody a rozdíly mezi nimi. A shrnuje Girardovy názory na vybraná díla Sigmunda Freuda. V závěrečné části shrnuje názor Sigmunda Freuda a René Girarda na vznik křesťanství. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 746641 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Girard, René cze
dc.subject Freud, Sigmund cze
dc.subject totemismus cze
dc.subject exogamie cze
dc.subject totemická hostina cze
dc.subject mimetická teorie cze
dc.subject mechanismus obětního beránka cze
dc.subject totemism cze
dc.subject exogamy cze
dc.subject totemic feast cze
dc.subject mimetic theory cze
dc.subject scapegoat mechanism cze
dc.title Vztah náboženství a násilí z pohledu S. Freuda a R. Girarda. cze
dc.title.alternative Relation of Religion and Violence from the Perspective of S. Freud and R. Girard eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Štampach, Ivan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The dissertation concerns René Girard and Sigmund Freud´s theories which are focused on violence and subsequent development of religion. Both of the authors, at first Sigmund Freud, are briefly introduced in here. It´s concerned with his attitude to religion and selected theories, especially to totemism. It explains its origin, the brothers´ revolt against their father and his resulting murder. It also concerns with the genesis of religion according to Sigmund Freud. The second part of the work deals with René Girard. Particulary to his mimetic theory and to the consequent origin of the society crises. It explains Girard´s scapegoat element and the scapegoat mechanism, which terminates the crises in the society. It also develops the religion´s theory according to René Girard. In the following part of the work there is a comparison of René Girard and Sigmund Freud to be found. It defines basic differences and similarities between them and it also summarizes Girard´s opinions on Sigmund Freud´s selected theories. In the final part it summarizes Sigmund Freud and René Girard´s opinions on the development of Christianity. eng
dc.description.department Katedra religionistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33044 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Studentka vhodně reagovala na drobné výhrady z posudků. cze
dc.identifier.stag 22865 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account